Psychoterapia psychodynamiczna

Co to takiego?

Psychoterapia jest formą pomocy wskazaną w przypadku występowania problemów psychologicznych, emocjonalnych, życiowych, zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia psychodynamiczna oparta jest na teoriach psychoanalitycznych, których fundamentem jest przekonanie o istnieniu nieświadomości. W nieświadomości znajdują się nasze wczesne, czasem traumatyczne doświadczenia, wzorce relacji z bliskimi osobami, konflikty, świat fantazji. Wszystko to wpływa na nasze aktualne zachowania, relacje, sposoby radzenia sobie w trudnych momentach, w których chcielibyśmy postąpić inaczej niż zwykle, ale nie jesteśmy w stanie tego uczynić, bo nasza nieświadoma część dąży do uzyskania swoich celów niezależnie od rozumu, a nawet wbrew niemu i wbrew naszemu dobrostanowi.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na zwiększenie wiedzy o sobie samym, o swoich uczuciach, motywach postępowania. To z kolei pozwala na świadome życie w zgodzie ze sobą, pełniejsze korzystanie zarówno ze swojego potencjału, jak i własnych ograniczeń.

Na czym polega?

Formą przypomina zwykłą rozmowę między terapeutą a pacjentem. Podczas rozmowy pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami, snami, fantazjami, co pozwala na ujawnianie świata wewnętrznych, często nieświadomych przeżyć.

Jako psychoterapeutka pomagam Pacjentom w odkrywaniu siebie, poznawaniu i nazywaniu ich uczuć, przeżyć. Towarzyszę Pacjentom w rozpoznawaniu automatycznych, nieświadomych dróg radzenia sobie z problemami i wytyczaniu nowych, korzystniejszych szlaków. Pomagam doświadczać siebie i relacji z bliskim na nowo, właśnie dzięki głębszemu rozumieniu siebie i innych, dzięki dochodzeniu do źródeł problemów.

Dla kogo?

Pomagam Pacjentom, którzy znaleźli się w trudnym życiowym momencie lub też wiele lat borykają się z jakimś problemem. Przykładowymi sytuacjami, w których Pacjenci zgłaszaja się na konsultacje i terapie są:

 • rozwód
 • utrata bliskiej osoby
 • utrata pracy
 • problemy w relacji z bliskimi, przełożonymi czy podwładnymi
 • trudności w określeniu własnych potrzeb, celów, pragnień
 • samotność
 • problemy z wyrażaniem własnej złości
 • zdrada
 • brak akceptacji siebie, nadmierne wymagania wobec siebie

Pracuję z pacjentami, z takimi diagnozami jak:

 • nerwice
 • zaburzenia osobowości
 • perwersje
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia nastroju
 • DDA
 • depresje
Ile trwa?

Psychoterapia psychodynamiczna odbywa się 1-2 razy w tygodniu o stałej porze. Sesje trwają 50 minut.

Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem długotrwałym . Trwa od kilku miesięcy (przy kryzysowej sytuacji) do kilku lat. Najczęściej terminu końca terapii nie określa się na jej początku, a raczej kilka miesięcy przed jej zakończeniem.

Ile kosztuje?

Konsultacje wstępne – 150 zł
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych – 130 zł
Psychoterapia indywidualna młodzieży – 130 zł